Прогнозната перспектива е за 200 000 работни места в страната

Министерство на иновациите води активни преговори с българските работодатели, прогнозната перспектива за броя на работните места е 200 000. Агенцията по заетостта проучва потребностите за работа на пристигащите, специална секция на сайта на агенцията Възможности за работа на украински граждани (анкети за търсещи работа и за предлагащи работа) се актуализира непрекъснато.
Служители на областните дирекции на МВР са в постоянен контакт с пристигналите украинци, с оглед осигуряването на информация, защита и спокойствие в населените места. Транспортът за нуждаещите се от всеки първоначален приемателен пункт до място за настаняване на територията на страната се осигурява от Главна дирекция „Пожарна и аварийна безопасност“. Организацията на граничните пунктове се изгражда в две посоки – бърза регистрация на бягащите от войната при влизането им в България и, паралелно, строг граничен контрол за преценка дали някое от влизащите лица би било потенциална заплаха за националната сигурност. Разработен е рисков профил и подробен протокол за осъществяване на дейността на „Гранична полиция“ в извънредните условия. България и още 24 страни-членки на ЕС осигуряват режим на временна закрила за бягащите от войната украинци, над 3 милиона са напуснали територията на Украйна до момента. Европейският съюз вече утвърди предложение със законов характер, даващо възможност на държавите-членки да използват неусвоени средства от оперативните програми до 2020 г. за покриване на статута на временна закрила. България също разполага с такива средства.