Продължават текущите ремонти на тротоари в Ямбол

В Ямбол приключиха ремонтно-възстановителните дейности на тротоарната настилка на част от улица „Граф Игнатиев“ и улица „Българка“ – в участъка между улиците „Мир“ и „Николай Петрини“. Това са част от планираните текущи ремонти на Община Ямбол. Общата площ на ремонтираните тротоари е близо 2000 кв. метра.
Община Ямбол призовава водачите на моторни превозни средства да не паркират върху тротоарите в града, за да бъде опазена настилката и да няма инциденти. Към момента продължава и благоустрояването на пространството зад блок № 8 на ул. „Димитър Благоев“. Напредват дейностите и по основния ремонт и реконструкцията на централна градска част – участък от улица „Търговска“, изпълнявани по Проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на Община Ямбол – втори етап“.
Извършва се и текущ ремонт на паважната и тротоарна настилка на ул. „Панайот Хитов“ – в участъка от ул. „Страхил войвода“ до ул. „Ямболска комуна“. Продължава работата по асфалтовите кърпежи на общинската пътна мрежа. Дейностите по отстраняването на проблеми от пътната и пешеходната инфраструктура ще продължат и в други райони на града.