Продължава обезлюдяването на селата у нас

Обезлюдяването на българските села продължава. В 1173 села, което е около една пета от всички населени места у нас, живеят до 50 души, а 167 села няма нито един жител. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) към края на 2021 г. Най-голям брой от селата без жители са планински и се намират в областите Габрово (61), Велико Търново (50), Кърджали (12) и Смолян (10).
Общо броят на населените места в България е 5257, от тях 257 са градове. Има и 165 селищни образувания, от които с национално значение са 8, а останалите са с местно. В 1173 села, което е 22.3 на сто от населените места у нас, живеят до 49 души включително. Шест града са с население над 100 000 души. Това са София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора, като в тях живее над една трета (34.4%)от населението на страната. Столицата е единственият град в България с население над 1 милион души.
Страната ни е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3160 кметства към края на 2021 г. Единствено градовете София, Пловдив и Варна са разделени административно-териториално на райони. Столична община има 24 района, Пловдив – 6 района, а Варна – 5 района. Средната площ на една област у нас е 3964 квадратни километра. Най-големите по територия области в страната са Бургас, София, Благоевград и Пловдив, а най-малките – Перник, Габрово и София (столица).