Проектобюджетът на община Ямбол е ориентиран към гражданите

Публично обсъждане на проекта за бюджет на община Ямбол за 2022 година се проведе в зрителната зала на Община Ямбол. Той беше представен от кмета на града Валентин Ревански и от Антония Царева, началник на отдел „Бюджет, човешки ресурси и бюджетно счетоводство“. В залата присъстваха и заместник-кметовете Енчо Керязов и Михаил Керемидчиев, експерти от общинската администрация, граждани, представители на неправителствени организации, медии.
Бюджетът на община Ямбол за 2022 година е в общ размер на 103 917 775 лева, държавните дейности са 57 165 443 лева. Той бележи значителен ръст от 28% спрямо миналогодишния бюджет. В местните дейности той е в размер на 46 752 332 лева, което представлява ръст с 51% спрямо бюджета за 2021 година. Предвижда се местните приходи да се увеличат до 20 800 825 лева. „След като подготвихме проекта, той беше представен за оценка и анализ на външен специалист по бюджет и финанси на общинските организации, който го определи като „разумен и балансиран или ако трябва да бъде определен с едно изречение: това е бюджет ориентиран към гражданите,“ подчерта кметът на Ямбол. Той допълни, че разходите са оптимизирани до размера на очакваните собствени приходи и трансфера от централния бюджет. При изготвянето на бюджета е работено изключително отговорно, защото той ще се изпълнява в условията на криза и непрекъснато повишаващи се цени, в една изключително динамична обстановка. „Въпреки това е важно да кажа, че и тази година местните данъци няма да се повишават,“ изтъкна Ревански.
Плановите приходи в проектобюджета са заложени реални и не са фиктивно завишени. Стремежът е да бъдат обхванати всички източници на приходи в Общината и те да бъдат насочени към действителните потребности на гражданите. Разходите за дофинансиране на администрацията отново са оптимизирани. За справка: през 2019 те са били близо 910 хил. лева, а сега те са 310 хиляди. Разликата е 600 хил. лева. Като основен приоритет през тази година е заложено по-голямо инвестиране в инфраструктурата на града. Възможност за това дава високият размер на собствените приходи.