Проектът за тунел под прохода Петрохан бил строго секретен

Вариантите на трасето на тунела под прохода Петрохан, за който се говори от години, се оказаха секретни, не само за обществеността, но дори и за Министерството на околната среда и водите (МОСВ).
Министърът на екологията Асен Личев е поискал с писмо до агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) да му бъдат предоставени проучените варианти за трасе през прохода „Петрохан“. Причината е, че в МОСВ е бил представен за оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) само един вариант на трасе, който минава през няколко защитени зони и е недопустим тъй като ще окаже отрицателно въздействие. Заради това и Личев е бил принуден да прекрати процедурата по ОВОС , каквато трябва да има.
Представянето само на едно трасе за екооценка не е приемливо, трябва да знаем всички разглеждани от пътната агенция варианти, защото е възможно да има такива, които не преминават през защитени зони, но ние не ги знаем, каза Асен Личев. Той уточни, че без да бъдат представени всички варианти за избор на трасе процедурата по ОВОС няма да бъде стартирана.
Изграждането на тунел под Петрохан е от изключителна важност, защото това е най-краткият път, който свързва София с втория мост над Дунав при Видин. През годините периодично се появяваха съобщения за инвеститорски интерес и възможност за реализация на проекта чрез публично-частно партньорство. Проектът е допустим за реализиране и с европейски средства, тъй като е по направление от Трансевропейската пътна мрежа, свързващо Западна Европа с гръцкото пристанище Солун. През 2019 г. на обединение „Петрохан 2019″ беше възложено да направи прединвестиционното проучване за избор на трасе по направлението Монтана – София срещу 330 000 лв. с ДДС. В обединението влизат „Трансконсулт 22″ ООД и „Университет по архитектура, строителство и геодезия – Център за научни изследвания и проектиране“ ЕООД. Съгласно договора с АПИ обединението трябваше да представи най-малко три варианта за трасе на пътя, да направи приблизителни сметки колко ще струва всеки един от вариантите, да представи силните и слабите страни на всеки един от тях, както и да даде прогноза на трафика през прохода.
Обединението предаде проекта миналата година, но пътната агенция отказа всякаква информация по него. Разработените варианти така и не бяха подложени на публично представяне и обсъждане. Сега се оказва, че АПИ вече е избрала по кой вариант да се реализира проекта и е внесла преди парламентарните избори искане в МОСВ за откриване на процедура по ОВОС. Именно тази процедура е прекратена от служебния министър на екологията Асен Личев на 31 май. Причината е, че част от новото трасе минава през защитени зони и има риск за птици, което е недопустимо. Тъй като инвестиционното предложение е важно, екоминистърът праща писмо до АПИ с искане да представи всички проучени варианти за трасе през прохода „Петрохан“. Според него е възможно да има предложение, което заобикаля проблемната защитената зона. Представянето от АПИ на всички разработени варианти е условието на Личев, за да възобнови процедурата по ОВОС отново, става ясно от съобщението на МОСВ.