Проектът „Път на легендите” реализираха в Странджа

С двудневна българо-турска работна среща на 16 и 17 март 2018 г. завърши проектът „Път на легенди – създаване на нови партньорства за устойчиво развитие на културно-историческия туризъм”, реализиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП ТГС България-Турция 2014-2020. Форумът на тема: „Промотиране на трансграничния регион Странджа-Йълдъз като културно-историческа дестинация“ се проведе в конферентна зала „Ахело” на Гранд хотел Приморец – Бургас.
В срещата участваха 30 представители на туристическия бранш от България и 20 от Турция. Възможностите за развитие на легендарен туризъм в региона представиха Мустафа Филиз – преподавател в Тракийския университет в Одрин, доц. д-р Диана Радойнова от Университет „Порф. Д-р Асен Златаров”, Ивелина Иванова и Горан Стефанов от историческия музей в Малко Търново. През втория ден на работната среща турските туроператори посетиха легендарни места в българската част на Странджа, за да се запознаят на място с възможностите, които могат да предложат на своите туристи.
Представителите на туристическите фирми от двете страни на границата обсъдиха вариантите за включване на легендарни маршрути в туристическите пакети, методите за тяхното промотиране и евентуалните предизвикателства, пред които ще бъдат изправени при предлагането на новия туристически продукт. Това е и основната цел на проекта – да привлече вниманието на туристическия бранш, инвеститорите и местните власти към потенциала на мистичната планина, да положи основите за развитие на нов туристически продукт – легендарен туризъм, и така да подпомогне икономическото развитие на трансграничния регион и да съдейства за повишаване благосъстоянието на местното население.