Проект „Иновативно училище” в 125 СУ „Боян Пенев”

В резултат на предложените нововъведения в процеса на обучение за формиране на функционална грамотност в учениците специалисти от 125 СУ „Боян Пенев“ и Института по математика и информатика (ИМИ) към БАН обединиха усилия в два нови учебни предмета по проект „Иновативно училище“ – „Експеримент, хипотеза, доказателство“ за прогимназиален етап и „Приложни науки“ за гимназиалния. Столичното училище си партнира и с Европейския софтуерен институт, Център Източна Европа в часовете по „Експеримент, хипотеза, доказателство“, в които се изучава образователна роботика. Иновативните учебни предмети са разработени на базата на практическото приложение на математиката, като поставят учениците в активна учебна среда и им показват нагледно различните възможности за развитие на науките и технологиите и свързаните с тях умения, които ще им помогнат за успешна реализация в бъдеще.
Екипът по новите предмети е сформиран от изявени преподаватели от училището и външни лектори, сред които проф. д.м.н. Петър Бойваленков и проф. д-р Борислав Лазаров от ИМИ и членовете на екипите за разширена подготовка Александър Иванов и Васил Василев, както и инж. Ивайло Георгиев и други специалисти от Европейския софтуерен институт, Център Източна Европа.
„Разработихме новаторските концепции за промяна на организацията и учебното съдържание в нашето училище, следвайки най-добрите практики, като започваме от математиката и свързаните с нея научни области. Уверени сме, че умелото съчетаване на доказали се през годините образователни традиции с иновативни методи на преподаване ще отговори на постоянно променящите се нужди на обществото ни“, коментира Венелина Николова, директор на 125 СУ „Боян Пенев“. „Разговорите, които проведохме с учениците и техните родители, също ни убедиха, че сме поели в правилната посока, защото всички те очакват учебното време да се използва чрез дейности, приложими в реалния живот, а сътрудничеството ни с изявени специалисти от българската академична общност ще гарантира оптимален резултат.“