Пролетно почистване организират в община Ямбол

Времето за осъществяване на инициативата „Пролетно почистване на Ямбол“ – 2023 дойде! Тя започна в 9:00 часа днес. Всички знаем, че е по-хубаво, когато около нас е чисто и живеем в един приветлив град.
Нашата цел е почистването да обхване възможно най-голяма част от Ямбол: местата за обществено ползване, междублоковите пространства, прилежащите площи към жилищни сгради, еднофамилни къщи, дворове и административни сгради, паркингите, детските и спортни площадки или замърсени територии, които се намират извън пределите на града. За целта Ямбол бе разделен на единадесет района с по един отговорник, който координира желаещите да почистват. Припомняме, че в каузата за чиста околна среда могат да се включат граждани, домоуправители на жилищни сгради, представители на фирми, неправителствени организации, търговски обекти, държавни и общински институции. Община Ямбол е подготвила чували за смет и ръкавици, които ще бъдат раздавани на място от отговорника на всеки район. Събраният боклук трябва да бъде оставян до най-близкия контейнер за смет, след което той ще бъде извозен до съответния пункт от служители на община Ямбол.