Променят критериите за наградите „Оскар”

Американската киноакадемия въведе редица нови правила за подбора на филми, претендиращи за награда „Оскар“ за най-добър филм. Нововъведенията ще влязат в сила от 2024 г., съобщават на сайта на академията.
За да може да претендира за прочутата статуетка в най-престижната категория, всеки филм трябва да отговаря поне на два от четирите нови критерия. На първо място, поне един от актьорите в главна или второстепенна роля трябва да бъде представител на расово или етническо малцинство. Ако по някакви причини това условие не може да бъде изпълнено, тогава поне една трета от останалия актьорски състав трябва да бъде съставен от жени, представители на расови, етнически малцинства, хора с ограничени възможности или ЛГБТ.
Аналогични изисквания ще бъдат приложени и към творческия и техническия персонал на продукциите, но те ще бъдат обнародвани допълнително. Става дума за режисьорите, сценаристити, композиторите, художниците по костюмите, гримьорте, редакторите, продуцентите и т. н. Същите правила ще важат и за маркетолозите, специалистите по връзки с обществеността и кино разпространителите. Четвъртият важен критерий за допускане до участие в надпреварата за най-желаните награди в киното е свързан с привличане към екипа на филма на стажанти и практиканти от споменатите гранични и малцинствени обществени групи.
„Тези стандарти са създадени, за да може на справедлива основа да се обезпечи разнообразие на хората на екрана и извън него с цел да се отразят различията и сред зрителите“ — гласи официалното съобщение на Академията. Новите й изисквания са насочени към борба с потискането на представителите на посочените групи хора, както и на жените. Датата на следващата церемония по раздаването на наградите „Оскар“ беше преместена от февруари за 25 април 2021 г. Според новите правила в надпреварата за „Най-добър филм“ ще бъдат допуснати точно десет филма. Не става ясно дали ще бъде посочвано официално кои от актьорите в тях ще бъдат представители на малцинства и дали това ще бъде посочвано изрично и публично.