Променят правилата за застрояване в старата част на Велико Търново

Във Велико Търново се променят правилата за застрояване в стария град. Според тях новите жилищни имоти трябва да са с височина до 10 метра. Общинският съвет разреши изработването на новия подробен устройствен план за старата част на Велико Търново.
Целта е да се зададат единни строителните норми за всички, които искат да строят или обновяват сгради в района от паметника „Майка България“ до крепостта „Царевец“. Освен максималната височина до 10 метра, ще бъдат определени и цветовете, в които може да бъдат боядисвани фасадите на сградите. Районът обхваща 538 сгради със статут на културни ценности, част от които са с национално значение. Според плана голяма част от незастроените терените се предвиждат за паркинги. Планира се и изграждането на панорамен път между кварталите „Картала“ и „Варуша“.