Променят цените на топлинната енергия в Сливен

Във връзка с разпоредбата на чл.29 от Наредба за регулиране на цените на топлинна енергия и Указания на Комисията за енергийно и водно регулиране, “Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов“ ЕАД обявява, че ще подаде в Комисията за енергийно и водно регулиране заявление за утвърждаване на цени на топлинна енергия, по утвърден от комисията образец, както следва:
– еднокомпонентна цена на топлинна енергия с водна пара – 99.31 лв/МВтч;
– еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода –105.60 лв/МВтч.
Посочените цени са без включен ДДС.