Протестиращи си предават транзистор на жива верига

Протестиращи за свободата на словото в БНР ще направят днес символично жива верига от сградата на Националното радио до телевизионната кула, където ще си предадат транзистор от ръка на ръка. Акцията се казва „Да дадем сигнал!“ и е организирана от Асоциацията на европейските журналисти-България (АЕЖ).
Протестиращите се събират в 12 ч. на тротоара пред БНР. Всеки от присъстващите ще получи листче с номер от 1 до 111. В 12:30, номер 1 ще застане на тротоара до портала на радиото, номер 2 на 10 метра от него в посока телевизионната кула, номер три – 10 метра по-нагоре и т.н. номер 111 трябва да застане точно пред телевизионната кула, обясняват организаторите. „Нареждаме се по тротоара, а след като свърши на зелената площ до булеварда, не навлизаме на платното.
Всеки отмерва 12 големи крачки и застава на мястото си след предишния номер. След като всички се подредят, започва предаването на сигнала. Сигналът е радиоприемник (транзистор), който се предава от ръка на ръка. Като го получи, всеки изминава 10-те метра до съседа си от дясно и му го предава, след което се връща на мястото си. След като радиото стигне до телевизионната кула и е снимано там, номер 111 започва да се връща. Когато стигне до номер 110 той тръгва с него по обратния път, взимат 109, после 108 и т.н. Всеки номер изчаква да дойдат другите и тогава тръгва обратно. Накрая всички се събират пред радиото, откъдето се разотиват след това. Може да вали, носете чадъри – ще е по-ефектно с тях. Носете и плакати – дори лист А4 с надпис върши работа“, обясняват още от АЕЖ за организацията на събитието.