Протест затваря Международния път Свиленград – Русе

На 4 юни 2024 г. протест затваря международен път за неопределено време съобщи д-р инж. Тенчо Кайряков председател на ИК „Обручище завинаги“ – с. Обручище. С настоящото Ви уведомявам, че представлявания от мен ИК „Обручище завинаги“ организира протестни действия с ограничаване движението на пътя за неопределено време. Началото на протеста е от 06:00 ч.на 04.06.2024г.
Протестни действия включват затваряне на пътна връзка кръгово кръстовище в Гълъбово до Брикел. Краят на посочения участък е бензиностанцията в началото на с. Мъдрец. Ще бъде затворен и вътрешен общински път между р-к „Трояново-1″ и р-к „Трояново- 3″. Протестът е във връзка с обещаният от АПИ основен ремонт на 15,7км от път III-5504 Мъдрец Искрица Медникарово п.к. Обручище (Раднево – Гълъбово), който трябваше да започне през първото тримесечие на 2024г. Целта на протестните действия е започване ремонта на републикански път ІІІ- 5504/П/Искрица Медникарово Обручище/ПІ-554/който е в ужасно състояние, изровени дупки из цялото платно, компрометирани мостови съоръжения. Всеки ден по този път се пътува към Рудник Трояново 3, към ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3″, завод КНАУФ с. Медникарово и други частни фирми. Над 1000 автомобила, около 30 автобуса и изобщо хиляди работници и граждани, пътуват по посочения маршрут. Товарния трафик от посочените предприятия също е много голям. За да не създават неприятни и фатални ситуации, предприемаме описаните действия от наша страна, подкрепени от населението на селата по поречието на река Соколица. Надяваме се, че след нашите протестни действия ще бъдат предприети незабавни мерки по започване на неотложен ремонт на посоченото място. Заявяваме, че протеста няма нищо общо с насрочените парламентарни и европейски избори и на 09.06.2024г., но ако и този път не се вземат мерки, ще призовем гражданите на Общината да осмислят участието си в парламентарния и европейски вот. Настоящото подаваме с оглед разпоредбата на чл.8, ал. 1 от закона за събранията, митингите и манифестациите в регламентираните срокове.