Противоепидемични мерки предприемат в община Кирково

Със заповед на кмета Шинаси Сюлейман са въведени временни противоепидемични мерки до 30 ноември в сградата на общинската администрация в Кирково. Всички служители и външни посетители се допускат в сградата с поставени защитни маски за лице или средство, покриващо устата и носа.
При влизането в сградата те са задължени да дезинфекцират ръцете си със специално поставени дезинфектанти на входа на сградата. На портиера е наредено да не допуска в сграда лица с прояви на остри респираторни болести – повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обоняние, нарушение или загуба на вкуса и други. На всеки служител или посетител се измерва телесната температура със специално предназначен термометър. В общинската администрация не се допускат външни лица с изключение на Центъра за административно обслужване. При необходимост от консултация на потребител със служител от администрацията, тя се извършва в Центъра за административно обслужване. Това са част от предприетите строги противоепидемични мерки. Контролът на заповедта се осъществява лично от кмета.