Прочистват участък от река Русенски Лом в Русе

Във връзка с констатиран участък с нарушена проводимост на река Русенски Лом на територията на град Русе, намиращ се в района на бившият Кожарски завод, Община Русе инициира действия по почистването му.
В дейностите по премахването на самораслата растителност, нарушаваща нормалната проводимост на водните маси, взеха участие служители на Общината, служители и техника на сектор „Специализирани оперативни дейности“ при РДПБЗН – Русе, както и доброволци от общинското доброволно формирование. Дейностите по почистването на коритото на реката ще продължат и през следващите дни.