Птицеферма за кокошки носачки изграждат в село Сусам

В село Сусам, община Минерални бани ще бъде изградена птицеферма за кокошки-носачки. Умрелите птици ще се извозват два пъти седмично от екарисаж. Има трупосъбирателен пункт, който представлява помещение за аутопсия и съхранение на трупове при подходяща температура. При евентуално създадена кризисна ситуация, такава, че „Екарисаж” не може да поеме умрелите птици, ще се направи временна трупосъбирателна площадка, вкопана в земята, която ще се покрие с непропускливо платнище, ако няма възможност за незабавно бетониране и птиците ще се залеят с дезинфектант или хлорен препарат. Ще бъде сключен договор с фирма, която ще извършва дезинфекция, дезинсекция и дератизация, но на територията на проекта.