Птиците намаляват все повече, отчете Евростат

Птиците се считат за добър показател за разнообразието и целостта на екосистемите, тъй като популациите им отразяват промените в популациите на видовете, с които се хранят – например насекоми. Птиците са много мобилни и могат да се преселят, когато околната им среда стане неподходяща за тях. Ето защо присъствието, изобилието и разнообразието на видовете птици показва състоянието на околната среда и развитието му във времето.
Данни, обявени днес от Евростат във връзка със Световния ден на околната среда (5 юни), показват, че популациите на птиците намаляват от няколко десетилетия. Докато темповете на намаление изглежда се забавят през последните години, между 2000 и 2018-а популациите на всички видове птици в ЕС намаляват с повече от 4%, на срещаните в земеделските земи – с близо 17%. При обитаващите горите се наблюдава обратното – там има увеличение с над 7%.