Пуснаха нов зърнен терминал на пристанище Варна-запад

В експлоатация е нов зърнен терминал в Пристанище Варна. На термонал Варна-запад, 8-мо корабно място, през специализираната инсталация, беше успешно завършена обработката на 180-метровият моторен кораб „HTK FORTUNE”, натоварен с 35 000 тона българска пшеница с направление Алжир.
Текущо въведената обработваща система позволява постигане на товарни норми от 450 тона на час или около 10 000 тона в денонощие на една работна точка, като това е само първата стъпка в разширяването на дейността на пристанището в обработката на зърно, съобщават от пристанището. Първият етап от инвестицията включва модернизация на товарния процес чрез използване на специализирана машина за товарене на зърно „Ship loader“, технологични транспортни ленти и въздушни конвейори, съчетани с новоизградена инфраструктурата за приемане, автоматично пробовземане и съхранение на зърно. Всичко това осигурява оптимални условия за товарене на кораби и обработка на зърното с висока производителност, точност, като цялата система е по щадяща околната среда технология, уточняват още от порта. До 12 месеца се очаква да приключи и доставката и въвеждане в експлоатация на ново комплексно технологично оборудване, което ще позволи двойно увеличение на товарните норми на специализираните съоръжения на „Пристанище Варна“, като корабната норма на товарене да достигне над 20 000 тона за денонощие. Общите възможности на терминала ще позволяват паралелна специализирана обработка на няколко кораба със зърно за да се осигури общ износ през кейовете от над 35 000 тона в денонощие. Изграденият капацитет за съхранение на зърно до този момент е 100 000 тона. Финализиране на инвестиционните процеси ще гарантира и пълно натоварване на капацитета на складовата и пристанищна инфраструктура, така че да позволява обработка на над 2 милиона тона зърно годишно само през терминал Варна-запад.