Първата кампания на акция „Зима” приключва в Копривщица

Първата от трите кампании на акция „Зима” приключва днес в община Копривщица. Кампанията „С безопасно пътно превозно средство през зимата” започна на 1 ноември т.г. През този период дейността на службите за контрол и на служителите с правомощия за работа по Закона за движението по пътищата бе насочена основно към превенция над поведението на водачите на ППС – велосипеди, ППС с животинска тяга и др.
При извършване на регистрация и пререгистрация на ППС се извършваше проверка на светлините за тяхната изправност и съответствие с нормативните изисквания. Извършени бяха проверки за наличие на регистрация, както и за изправността на светлинната и светлоотразителната сигнализация на ППС с животинска тяга и на малогабаритната селскостопанска техника.
При контрола се следеше за спазване на въведените ограничения за движение на велосипеди, ППС с животинска тяга и селскостопанска техника по определени пътища или участъци от тях от републиканската пътна мрежа, се вземаше отношение спрямо водачите при установяване на движещи се ППС без необходимото оборудване, както и при установяване на велосипедисти без светлоотразителна жилетка при движение извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост.