Първа копка на Младежки културен център в Ямбол

Днес пред сградата на Младежки културен център „Георги Братанов“, която се намира в Градски парк – Ямбол, се проведе официална церемония „Първа копка“ за започване на строително-монтажните дейности по проект „Ремонт и модернизация на Младежки културен център“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Церемонията започна в 11:00 часа. Присъстваха кметът на община Ямбол Валентин Ревански, областният управител Георги Чалъков, председателят на Общински съвет – Ямбол Антон Шиков, заместник-кметовете Енчо Керязов и Васил Александров, общински съветници, Проектът, изпълняван от Община Ямбол, се финансира чрез комбинирана подкрепа по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. – безвъзмездна финансова помощ и заемно финансиране от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ – Фонд за градско развитие ЮГ. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 4 029 866, 75 лв. и с нея ще бъде финансирано изпълнението на строително – монтажните работи. Останалите дейности по проекта – доставка на оборудване и обзавеждане, строителен надзор, авторски надзор, осигуряване на публичност и визуализация, одит и управление, както и част от строително монтажните работи на обща стойност 2 839 624 лв., ще бъдат финансирани чрез финансов инструмент Фонд за градско развитие – Юг по ОПРР 2014-2020. Срокът за изпълнение на проекта е до 21.12.2023 г.
Проектът обхваща ремонт и модернизация на Младежкия културен център. Строителните работи включват основно дейности по част „Архитектура“ (покрив, фасади, дограма, открити тераси, вътрешни строително-монтажни работи, достъпна среда), „Електро“ (нова ел. инсталация, аудио инсталация, система за видеонаблюдение) и др.