Първите 17 черни лешояда заселват в Източните Родопи

Първите 17 черни лешояда, които са изчезнал вид в България, ще пристигнат в района на Източните Родопи в края на май. Главни виновници за това щастливо събитие са хората от фондация „По-диви Родопи”, чийто фокус е възстановяването на естествените природни процеси чрез възстановяване на популации и местообитания на изчезнали видове животни.
Екипът работи в района на Източните Родопи вече десетилетие, като въвлича и местната общност. За тези години общата им работа е успяла да върне на територията египетски лешояди, 400 елена лопатари и 50 благородни елена, както и да засели 15 зубри за първи път от стотици години. Последните три пристигат преди няколко седмици от Полша. Към момента те се намират в адаптационна ограда. Те са първите диви зубри, затова поведението им се следи задълбочено. След време ще бъдат социализирани и приобщени към по-голяма група.