Първите 256 деца бяха подпомогнати от „Българската Коледа”

От набраните средства в рамките на деветнадесетото издание на благотворителната инициатива на държавния глава „Българската Коледа“, което стартира на 1 декември 2021 година и ще продължи до 30 ноември 2022 година, са подпомогнати първите 256 деца. Експертният съвет към инициативата се запозна с постъпилите заявления за помощ, с приложените актуални медицински документи на всяко дете и направи мотивирано становище.
Подпомагането е реализирано след предложение на Експертния съвет и решение на Комисията с представители от Администрацията на Президента, Българската национална телевизия и Нова телевизия – съучредители и съорганизатори на благородната кауза. Средствата, дарени на 256-те деца, са на обща стойност 474 799, 27 лв. За осигуряване на едногодишна медикаментозна терапия са подпомогнати 58 деца. Решението за подпомагане е взето на основание назначена терапия и посочен конкретен лекарствен продукт в епикризите на кандидатствалите за подпомагане деца. За 46 деца с ендокринологични заболявания е осигурено лекарството Genotropin. За 9 деца с нефрологични заболявания е осигурено лекарството CellCept. Едно дете с тежко вродено заболяване е подпомогнато за осигуряване на лекарството Sandimun neоral. Трите медикамента не се финансират от НЗОК за посочените в Епикризите на децата диагнози. За осъществяване на допълнителна специализирана рехабилитация са подпомогнати 192 деца. 114 от тях страдат от различни неврологични и вродени заболявания, 59 са с диагноза аутизъм, а 19 са с глухота, състояние след кохлеарна имплантация и се нуждаят от слухово – речева рехабилитация.
Подпомогнати са и 6 деца с неврологични заболявания за закупуване на помощни средства и медицински изделия. Дарителската дейност на благотворителната инициатива продължава. Заявления за подпомагане на деца със средства от „Българската Коледа“ се приемат целогодишно. Всеки родител, който има болно дете и се нуждае от помощ за осъществяване на диагностика, лечение или рехабилитация, може да подаде молба за подпомагане. На сайта на „Българската Коледа“ – www.bgkoleda.bg – е публикуван редът за кандидатстване и документите, които родителите трябва да попълнят и изпратят на посочения в същите адрес. На сайта са публикувани и правилата по които се набират и разпределят средствата, набрани от „Българската Коледа“.