Първи по рода си рудник-музей отвориха в Мадан

Първи по рода си рудник-музей за туристите отвориха в Мадан. В рудник „Сполука“ туристите се качват на руднична вагонетка и влизат с локомотивчето като истински миньори под земята. Входът е от центъра на миньорския град. Под земята фигури на миньори, заети с различни дейности, посрещат любопитните.
Цялото трасе под земята е оборудвано с релсов път, стрелки, обходи за маневриране, така че гостите напълно да влязат в ролята на рудодобивници. За целта те се оборудват с каски и специални миньорски лампи. Уникалната подземна експозиция ще бъде открита официално през ноември т.г., като в момента се набира персонал за екскурзоводи за дестинацията, съобщи на брифинг кметът на Мадан Фахри Молайсенов. Подземната руднична експозиция е направена по проект „TERRA-MINE“ в сферата на минния туризъм с финансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V „Гърция-България 2014- 2020“. Община Мадан защитава проекта в партньорство с гръцката община Пилеа – Хортиатис, Тракийския университет „Демокрит“, Международният гръцки университет, катедра „Бизнес администрация“, дисциплина “Управление на туризма“ и Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“. Общата цел на проекта е опазването и разработване на старите мини и кариери в трансграничния регион за туристически цели.
По проекта започва да работи Музей на минното дело, рехабилитирана е и уникалната Кристална зала с близо 600 експоната. Ремонтирана и обезопасена е и пещера „Шаренка“, която е на около 2 км от миньорския град. В нея туристите могат да се запознаят с начина, по който още траките са добивали руда още през бронзовата епоха / 16-12 в.пр.Хр./. „Музеят на минното дело е единствен по рода си на Балканите. С подземния музей „Сполука“ и пещера „Шаренка“, както и с Кристалната зала, обхващаме пълния набор от възможности за запознаване с рудодобива, който може да се предложи на туристите. Нашата цел е с новите атракции да привлечем максимален брой туристи в нашата община и регион. Планираме да надградим проекта с отварянето на еко пътеки в района на Мадан до всички забележителности в общината, така че да имаме цялостен туристически продукт“, каза Молайсенов