Първолета Маджарска / Дървета – скитници

Дървета – скитници
пияни се клатушкат
с дъждовни чаши във ръце.
Луната мие лицето си в реката.
Пръстите й се издължават,
сякаш свирят Лунната соната
по клавишите на вълните.
Мълниите режат с острата си ножица
небесната басма
за рокли на синчеца.
Слепи дъждове
се държат за комините,
за да не се изгубят в мъглата.

Нозете на скитника са боси,
като на пророк,
с лице на Арлекин.
Душата му събира спомени
срещу дребни монети
и пълни дъждовната чаша.