Първо заседание за тази година проведоха в Минерални бани

Първото си за тази година извънредно заседание проведе местния парламент в Минерални бани. То бе водено от Председателя на Общинския съвет Мехмед Лятиф и започна от 14,00 часа вчера в Заседателната зала на община Минерални бани. Проектът за дневен ред включваше три докладни, но преди началото на заседанието след предложение на председателя на местния парламент бе добавена още една допълнителна.
Общинските съветници се произнесоха за удължаване срока на поет временен безлихвен заем към бюджета на община Минерални бани. Втората докладна бе относно определяне представител на общината за участие в комисията за изработване на областна здравна карта. По предложение на кмета Мюмюн Искендер, това ще бъде Гинка Тенчева.