Работещи в „Емко” протестираха пред Министерския съвет

Работещи във военното предприятие „Емко“ отново протестираха в София. Този път протестът се проведе пред сградата на Министерския съвет в София от 14.00 часа. Основното искане на работниците в предприятието бе да запазят работните си места. В позиция, която беше разпространена от тяхно име, се посочва, че те настояват да бъдат върнати всички прекратени от министъра на икономиката „и неговите чиновници“ договори за доставка на продукция. Работниците заявяват, че са обидени от липса на подкрепа към тях от страна на управляващите, като в същото време оценяват подкрепата на различни партии, които са извън управлението:
Протестираме против грубото погазване на Конституцията на Република България; против противопоставянето на частни и държавни дружества; против разрушаване на колегиалните отношения между тези дружества! Работещите се обявяват и против използването на контролните органи срещу работещите, като ги квалифицират като нарушители, а ръководството на предприятието – като престъпници. Те се обявяват и против опити на министъра на икономиката да настрои работещите срещу ръководителите им. Не сме съгласни с масовите уволнения и заплахи за уволнения на държавни служители, които отказват да участват в схемата по нашето погубване! Протестираме и се борим против опита нашето дружество и работни места да бъдат унищожени, а продукцията ни конфискувана! Настояваме за запазване на имиджа на Република България на външнотърговските пазари и считаме, че имаме огромен принос за доброто име на страната ни в сферата на специалната продукция!