Работодателите от Минерални бани попълват анкета за работници

Агенцията по заетостта организира и провежда съвместно с Комисията по заетостта проучване сред работодателите в община Минерални бани. Целта на настоящата анкета е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от тях кадри. Обобщената на национално ниво информация от проведеното проучване, ще послужи за правилното насочване на усилия и ресурси към мерки за подобряване на връзката между обучението и потребностите на бизнеса. Изискването е анкетата да бъде попълнена най-късно до 28.02.2018г., казаха от Дирекция „Бюро по труда” Хасково и общинска администрация Минерални бани.