Работодатели дължат 18 635 лева за заплати в старата столица

18 635,03 лв. е общата сума, която работодатели от областта са дължали на свои служители, през месец февруари. След намесата на Дирекция „Инспекция по труда“ са изплатени 1 665,35 лв. Това обобщи инж. Невена Стефанова, директор на Дирекцията. Тя допълни и, че срещу останалите работодатели, които не са превели парите в срок, са предприети административни мерки със задължителни за изпълнение срокове. „25% от общо разкритите нарушения са по норми свързани с неосигурени от работодателите здравословните и безопасни условия на труд.
Констатирани са 114 в тази насока, като 58% заемат тези, които са свързани с липса и лоша организация по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, тоест липса на фирмена политика в насока безопасност и здраве при работа“, обясни инж. Стефанова. Принудителните административни мерки, предприети срещу работодатели през февруари, са 407. От експлоатация са спрени 2 строителни площадки, тъй като пряко са застрашавали живота на работещите. Санкционирани са 22 работодатели чрез съставяне на актове за административни нарушения, като най-много, по традиция, са тези от строителния сектор. През месец февруари контролните органи са разкрили едно лице, работещо без трудов договор.