Разрушават незаконни постройки в квартал „Стралджа”

Събарят незаконно построените жилищни постройки в ромския квартал в Стралджа. Някой от живущите доброволно са разрушили сградите, сред обитателите са и криминално проявени лица. Предприетите действия от страна на общинското ръководство са след установяване на незаконно строителство, съгласно Закона за устройство на територията. Ръководството на общината е категорично, че няма да има търпимост към граждани, които нарушават законите и реда.
Съдействие са оказали представителите на подразделенията на „Жандармерия“ Бургас, РУ Стралджа и ПБЗН –Стралджа.