Регионалният министър Николай Ненков инспектира Русе

Mинистърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков посети област Русе. В 10.00 часа той провери ремонтните дейности на Беленски баир. Час по-късно Нанков проведе работна среща с кмета на Русе Пламен Стоилов и народни представители от региона, с които обсъди важни за града инфраструктурни обекти.
В 11.45 часа при ж.п. прелеза на речна гара министърът присъства на първата копка на обект: „Рехабилитация и изграждане на зона за обществен отдих по крайбрежната ивица в района на ж.п. прелеза на речна гара до ул. „Мостова”, гр.Русе – първи, втори и трети етап” по проект: „Реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда и изграждане на зони за обществен отдих”, финансиран по Програма „Региони в растеж” 2014-2020.
След това, в 12.15 часа министър Николай Нанков посети кръговото кръстовище при бул.“Придунавски” и бул. „Фердинанд” (хотел „Рига”), където провери напредъка на изпълнението на строително-монтажните работи. По-късно, в 14.30 часа, регионалният министър ще посети блок „Русия” в града, където ще се срещне с представителите на Сдружението на собствениците (ул. „Шести септември” 90).