Регулирана професия ли е екскурзоводството

Всеки ли може да е екскурзовод и какъв е смисълът това да е регулирана професия, ако сертифицирането вече няма да има значение? Въпросът възниква след като човек, който е практикувал професията екскурзовод, сигнализира Комисията за защита на конкуренцията за това, че от 2016 г. не е практикувал и сега отново трябва да се яви на изпит, който е изключително тежък, за придобиване на тази правоспособност.
Комисията излиза със становище от 22 страници. В заключението си КЗК посочва, че счита, че нормативната уредба, регулираща дейността на екскурзоводите, съдържа ограничение на конкуренцията. Има изречение, което гласи, че всеки може да направи подробно проучване на забележителностите на даден град и да подготви екскурзоводска беседа, а от качеството на предлаганите услуги ще зависи дали ще остане на пазара. Туроператорите от Обединение „Бъдеще за туризъм“ веднага реагираха с писмо в подкрепа на екскурзоводите. „Меко казано сме учудени от такова становище на КЗК и защо въобще КЗК се занимава с такъв тип казуси при положение, че има доста по-сериозни казуси в сферата на туризъма, свързани със свободния пазар и нарушаването на конкуренцията“, заяви Даниела Стоева, зам.-председател на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти. По думите ѝ трябва да има регулация при екскурзоводите. Според нея трябва да се работи върху контрола, а не върху отпадането на регулацията. Тя призна, че на пазара има недостиг на екскурзоводи, но:
„Преди всичко трябва да се гарантира качеството. Първата стъпка към това е да бъдат вписани във вече създадения регистър. Това е базата. Оттук нататък всеки екскурзовод сам надгражда собствените си познания. Екскурзоводите трябва да имат и доста познания в областта на психологията и организаторски умения. Без такава база, не мисля, че можем да гарантираме качествен продукт и най-вече да защитим професионалния интерес на екскурзоводите в България“. Стоева припомни, че регулацията е била въведена през 2016 г. България беше разграден двор и всеки можеше да прави каквото си иска по отношение на екскурзоводското обслужване, посочи тя. По думите ѝ сега, макар да е въведена регулация, контролът е на недостатъчно ниво и това отново се случва. Според нея становището на КЗК няма реални правни последствия. Не мисля, че това е пътят, по който трябва да вървим, категорична е Стоева. По думите ѝ обаче така създадената наредба, която регулира тази дейност, се нуждае от осъвременяване в някои аспекти.