Ремонтират сградата на община Лясковец

Официален старт бе даден преди седмица на строително-монтажните работи на сградата на общинска администрация Лясковец. Мащабният ремонт е по проект „Реконструкция на сграда на общинска администрация Лясковец с цел подобряване на енергийната ефективност” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 година.
В рамките на строителството ще бъде положена външна изолация на сградата, ще бъде извършена подмяна на дограми, реконструкция на отоплителна инсталация, монтаж на нов водогреен котел с комбинирана горелка, ще бъде изградена нова разпределителна мрежа с полипропиленови тръби и ред други дейности. Друга мярка за енергийна ефективност, която ще бъде изпълнена в рамите на строителството е изграждането на електронно управление на отоплителната система, включващо контролер, външен сензор, повърхностен сензор, двупътен винтил, термостат, стаен регулатор и работа по зададена програма. Предвижда се също топлоизолиране на стени и скатни покриви на сградата, полагане топлоизолация на под, подмяна на дървената дограма с PVC дограма, както и подмяна на осветителните тела с LED крушки. С изпълнението на предвидените мерки се цели да бъдат спестени 49 t/год. емисии на въглероден диоксид и спестени 237 929 kwh годишна икономия на енергия на сграда публична общинска собственост.