Ремонтираха кметствата в Ленище и Русалско

Кметът на община Ардино Ресми Мурад посети Русалско и Ленище, за да разгледа обновените административни сгради на местните кметства. Сградата в Ленище, която е построена през далечната 1938 година, е ремонтирана по проект „Красива България”, Мярка 01 – „Подобряване на обществената среда в населените места”, одобрен от Министерството на труда и социалната политика по проект. Внедрени са мерки за енергийна ефективност, изцяло е подменена старата дървена дограма и вратите с нова – PVC. Ремонтирана е покривната конструкция. Направена е топлоизолация на фасадата и вътрешен ремонт. Общата стойност на строително-монтажните дейности е в размер на 55 004 лв.
Сградата на кметството в Русалско, която е построена през 40-те години на 20-ти век, е ремонтирана със средства от целевата субсидия за капиталови разходи за изминалата 2017 година. Подменен е покривът, дограмата. Направена е нова външна мазилка и ремонт на общите части. Стойността възлиза на 24 007 лв.
От свое име и от името на местните жители кметовете на Русалско и Ленище Исмет Мустафа и Фехим Халилов изказват своите искрени благодарности към ръководството на общината в лицето на кмета Ресми Мурад и председателя на общинския съвет Сезгин Байрям затова, че решават проблемите в по-голямата част на населените места в общината.