Ресми Мурад се срещна с лидер на Сдружение „Филдер” в Бурса


Кметът на община Ардино Ресми Мурад прие в кабинета си новия председател на Сдружението на изселниците в Пловдивския район „Филдер” в Бурса Мюмин Тенекеджи. По време на срещата бе обсъдено сътрудничеството в областта на културно-историческия туризъм чрез създаване на съвместни проекти. В нея участие взе и Абдурахман Ардахан, почетен председател на „Филдер“ в Бурса.
„Това е първото ми посещение в Ардино. Роден съм в Латинка, махала „Гъдърлар“. Тук в Родопите, минаха детските ми години. Природата е неописуема, а въздухът чист. В Ардинско има много културни и исторически забележителности“, заяви лидерът на „Филдер“. Той отбеляза, че само когато са заедно и единни, може да се запази културната идентичност в региона, където преобладава турско население.
Кметът Ресми Мурад запозна гостите с историята на Ардино, с природните, културни и исторически забележителности. „Културно-историческото богатство е много важно, а нашата отговорност е да ги запазим. Община Ардино има Стратегия за опазване на културното наследство (2017-20210), която е приета с решение на Общинския съвет. Целта ние да издирим и съхраним културното материално и нематериално наследство“, заяви Ресми Мурад. В края на деловата среща, гостите от Турция дариха на кмета Ресми Мурад уникална порцеланова чиния от Изник. От своя страна, той им подари пластика на Дяволския мост. Изселническата организация „Фолдер“ в Бурса е създадена през 2003 година.