Референдум срещу добива на газ провеждат в Добруджа

В Добруджа се провежда референдум за добив на газ. Въпросът на референдума е: „Против ли сте Община Генерал Тошево чрез Общинския съвет или кмета на общината да одобрява устройствени планове, определящи територии за проучване, добив, преработка на следните подземни богатства: нефт, природен газ, твърди горива, минни отпадъци?“
Жителите на региона ще могат да гласуват в 47 секции в 42 населени места в Община Генерал Тошево. Право на глас имат над 12 000 души. Местният референдум се свиква във връзка с обявеното от фирмата „Русгеоком“ инвестиционно намерение да извършва добив на природен газ в района. Основният поминък на хората в региона е земеделието. Притеснението на хората е, че добивът на газ в концесия от 35 години ще замърси региона и питейната вода. Те няколко пъти излизаха на протест и в крайна сметка си извоюваха правото въпросът да бъде решен на референдум.