РИОСВ наложи глоба от 500 лева на Рилския манастир

РИОСВ глоби Община Рила с 2000 лева, а Рилския манастир – с 500 лева за изливане на отпадни води в река Рилска, обявиха от инспекцията. Санкция за същото нарушение на са налагани и на заведения по брега на реката и при предишни проверки.
Проверката на РИОСВ е от края на февруари тази година. Установено е, че се ползва река Рилска без необходимото за това основание -общината не притежава разрешително за заустване на отпадъчни (битово-фекални и промишлени) води, които са формирани, събрани и отведени от канализационната мрежа на гр. Рила. Рилският манастир притежава разрешително за заустване на отпадъчни води, но не е извършил собствен мониторинг на количеството и качеството (концентрацията на емитираните замърсители) на отпадъчните води за трето тримесечие на 2022 г., за което му е е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. През октомври 2022 г. пък бяха наложени санкции на заведения по брега на река Рилска, че изливат отпадни води направо в реката. Проблемът е, че нито град Рила, нито Светата обител имат изградена пречиствателна станция, каза кметът на Общината Георги Кабзималски.