Родители на 897 първокласници от Сливен с помощ от държавата

Родителите на 897 първокласници в Община Сливен са получили помощ от държавата. При 34 заявления са били дадени откази, съобщиха от дирекция „Социално подпомагане“ Сливен. Еднократната помощ за ученици, записани в първи клас през учебната 2019/2020 г. е 250 лева. От тази година е променен начина на изплащане на помощта, като петдесет на сто от размера на помощта се изплаща или предоставя след влизане в сила на заповедта за отпускането й. Останалата част от петдесет на сто от размера на помощта се изплаща или предоставя в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да учи.
Когато помощта е отпусната и петдесет на сто от размера й е изплатен или предоставен, но съгласно служебно получената информация от Министерство на образованието и науката през втория учебен срок детето не продължи да посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние, плащането или предоставянето на остатъка от помощта не се извършва, а изплатената част от помощта се възстановява. През 2019 г. общо в област Сливен еднократна помощ за ученици, записани в първи клас са получили 1 430 родители.