Родители подават заявления за онлайн обучение на децата им

Родителите, които желаят децата им да учат онлайн от вкъщи, вече могат да подават заявление за целта, заяви в петък министърът на образованието Красимир Вълчев. Очаква се МОН днес да изпрати писмо до директорите и регионалните управления на образованието (РУО), в което да им разясни как трябва да постъпват в тези ситуации.
Онлайн обучението ще се разрешава както по медицински причини (заради заболяване на детото, негов родител или близък на същия адрес), така и по избор на семейството, като във втория случай ще е нужно и разрешение от РУО на базата на няколко критерия. Управлението по образование ще взема предвид техническата обезпеченост на семейството за онлайн обучение, както и проявения от съответния ученик ангажимент към образованието през предходната година, който ще се установява с писмо от директора на училището. Ако получи разрешение да учи от вкъщи, ученикът ще наблюдава урока, без да участва активно в него и без да получава внимание от учителя. По този начин няма да могат да му се пишат и оценки. За да има обучение в електронна среда, училището ще трябва да подсигури камера и микрофон в класната стая, насочени към дъската и учителя, но не и към останалите ученици, както и добра интернет връзка.