Родното земеделие работи на загуба

Родното земеделие работи на загуба. За това сигнализират зърнопроизводители. Те твърдят, че през последните две години страната ни губи пазарите си на зърно. Най-добрият изход от кризисната ситуация би бил, ако земеделците приключат на нула като печалба в края на сезона.
Родните производители настояват за спешни мерки, които да защитят българското земеделие. Надяваме се качеството на реколтата да бъде добро. Годината ще бъде доста критична поради много висока себестойност на продукцията и голяма наличност по складовете, заяви Милен Коев, председател на регионалния съюз на фермерите „Дунавско зърно“.