Ромските палати са новият румънски феномен

В румънските полета и околностите на градовете невероятни азиатски пагоди блестят с хиляди орнаменти, отличавайки се рязко от скромните къщи наоколо: това са „ромските палати“ – нов архитектурен феномен, издаващ стремежа към социален престиж в средите на едно маргинализирано малцинство. Тези палати, изникнали с хиляди от края на комунизма със забогатяването на някои роми, са разпознаваеми с техните внушителни пропорции и с техните богато украсени фасади, редуващи метални обшивки, гипсови статути и мраморни колони. Понякога те излагат на показ знака на долара или логото на известна германска автомобилна марка.
Но най-вече техните покриви – пирамидални и разположени един над друг, напомнящи храмове от Далечния изток, са тези, които изненадват. Според румънския архитект Рудолф Греф, автор на изследване по този въпрос, тези покриви представляват „заостряне“ на типично румънски архитектурни елементи. Често осмивана и определяна като „абсолютен кич“, „ромската архитектура отразява, парадоксално, една част от румънската история, за разлика от съвременната архитектурна практика, прилагана от самата държава“, посочва той за АФП.