Румен Леонидов / Стобор

Стобор. И куче зад стобора.
Луна с ръждясали рога.

Старик с тояжка във ръка –
единствената му опора.

Старикът знае – само миг
човек да бъде му остава.

Отвързва кучето – с ритник
урок по свобода му дава.

А то по детски изскимтява
и нежно близва го с език.