Румен Радев: Основен фактор за сигурността на НАТО е единството

Основен фактор за сигурността на всички държави в НАТО е единството. Не само в общата политическа воля, развитието на адекватни отбранителни способности и съвместимост, но и в развитието на нашите отбранителни индустрии и водещите технологии. Това заяви президентът Румен Радев в изявление преди началото на Срещата на държавните и правителствените ръководители на страните-членки на НАТО, която се провежда днес в Брюксел.
Румен Радев подчерта, че на днешната среща предстои да бъдат обсъдени на високо ниво адаптацията на Алианса във все по-предизвикателната среда за сигурност и че стратегическият документ, който предстои да бъде приет – „НАТО 2030“, залага високо ниво на амбиция за развитието на Съюза през следващото десетилетие. „Проектите, които ще обсъдим днес са залог за запазване на технологическото предимство на Алианса. Нещо повече – те са от огромно значение за развитие на отбранителната индустрия на България, на нашия научен потенциал, на частната инициатива и на стартъп екосистемите в България“, допълни българският президент.
Румен Радев припомни, че на срещата на върха на НАТО през 2019 г. е поставил въпроса за увеличаващото се разделение между държавите-производители, развиващи своите икономики и социални системи чрез производство на високотехнологични отбранителни продукти, които експортират на страни-клиенти, а те, купувайки ги, инвестират в икономическите системи на развитите държави и така изостават още повече в своето социално-икономическо развитие. Удовлетворително е, че в „НАТО 2030“ виждаме начални проекти, които да водят към преодоляване на този технологически разрив между страните-членки чрез засилване на индустриалното сътрудничество и обмен на технологии при всяка една по-крупна сделка, коментира още президентът Румен Радев.