Румен Радев откри високотехнологичен завод в Джебел

Балансираното икономическо развитие на българските региони и особено в малките населени места е от ключово значение за преодоляването на регионалните дисбаланси и за решаване на големия проблем на нашето съвремие – дълбоката демографска криза.
Това заяви днес президентът Румен Радев, който взе участие в Джебел в откриването на нов високотехнологичен завод на водеща компания в машиностроенето. Държавният глава разговаря с представители на нейното ръководство и разгледа производствената база. Моделът за успешно развитие на българския бизнес изисква дълбока трансформация към икономика с висока добавена стойност, висока производителност на труда, висока прецизност и качество на продукцията, посочи президентът Радев. Държавният глава открои необходимостта от насърчаване на експортно ориентирано производство, така че да се изнасят не само суровини и механична продукция, но и високотехнологични продукти и модели на организация на производството. По думите му само с иновации и внедряване на съвременни технологии в производството българският бизнес може да бъде конкурентоспособен и да има добро позициониране на световните пазари.
Президентът Радев подчерта пред представителите на ръководството на компанията, че инвестициите, които правят, са от ключово значение, защото не само създават нови работни места, но и обучават и надграждат квалификацията на служителите си и развиват силна корпоративна социална политика. Държавният глава пожела на компанията, в която към момента са заети над 600 души, да продължи успешното покоряване на нови пазари и осигуряването на добра професионална реализация на младите хора в региона.