Румен Радев уважи 150-годишнината на БАН


„БАН се гордее с научните си институти и учени, които са нашият национален капитал, призван да отваря вратите на България към света, да търси рационални решения в сложното съвремие“, това заяви президентът Румен Радев, който присъства на концерта-спектакъл в зала 1 на НДК, с който БАН чества 150 години от основаването си. „Много са проблемите на човечеството, на които само науката може да даде отговор“, отбеляза държавният глава. Той посочи, че българската наука работи активно, но допълни, че съвременната наука става и все по-ресурсоемка и младите учени избират нерядко чужди институти и научни центрове, където да реализират своя потенциал.
„А там, където няма силно образование, където не се развиват водещи науки, и то добре финансирани, не може да има силна икономика, висок догонващ устойчив темп на икономическо развитие. Затова продължавам да изтъквам, че устойчивото развитие днес изисква равномерно разпределение на образователната и научна инфраструктура, че, независимо от количеството еврофондове, няма да постигнем икономическо и социално сближаване между Северна и Южна, между Източна и Западна Европа, ако качественото образование и водещата наука са съсредоточени в тесни географски граници, че кохезионната политика трябва да се фокусира все повече върху образованието и науката“, каза още Радев. По думите му наш неотменим национален ангажимент остава приоритетното развитие на нашите институти, университети, научни звена.