Румен Радев: Социалната отговорност към ветераните е традиция

Социалната отговорност към ветераните и военноинвалидите, както и патриотичното възпитание на младите хора, винаги са били част от традициите на Българската армия. Това заяви президентът Румен Радев на среща на „Дондуков“ 2 с представители на съюзи и организации на военнослужещи от запаса, на ветерани и на военноинвалидите и военнопострадалите.
В срещата участваха председателят на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите мл. лейт. (о.з.) инж. Петър Велчев, председателят на Съюза на ветераните от войните на България доц. д-р Иван Сечанов, председателят на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва генерал (о.з.) Златан Стойков, секретарят на „Клуб 199“ към Конфедерация на обществените организации от сигурността и отбраната подп. (о.з.) Стефан Гълъбов.
Държавният глава приветства активния принос на военно-патриотичните организации за утвърждаване на авторитета на Българската армия и подчерта, че не по-малко важно е не само материалното, но и моралното признание на обществото ни към българските ветерани и военноинвалиди.
Представителите на неправителствените организации подчертаха, че са готови да споделят своята експертиза и дългогодишен опит при обсъждането на подготвяните промени в Устройствения правилник на Министерството на отбраната. Според тях е особено важно съхраняването на непрекъсната комуникация между неправителствения сектор и Министерството на отбраната, както и да бъдат осигурени условия за нормално изпълнение на функциите на досегашната дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“.