Румен Радев удостои с почетен знак Съюза на учените


Високоотговорната дейност на българските учени е основата, върху която се гради конкурентноспособна и успешна икономика. Това заяви държавният глава Румен Радев в словото си на тържественото събрание, посветено на 75 години от създаването на Съюза на учените в България. По думите на президента образованието и науката са здравата основа, на която следва да се развива бъдещото поколение българи, което трябва да гради демократично и просветено общество в модерна и просперираща държава.
Президентът подчерта, че образованието и науката трябва да се утвърждават като стратегически национален приоритет и не само като целево финансиране, а като модерна визия за икономически и културен възход на нацията. „Наша обща мисия е да се борим за равномерно разпределение на образователния и научния потенциал, образователната и научна инфраструктура и изследователски програми в общото европейско пространство. Защото без това ние не можем да постигнем социално-икономическо сближаване с напредналите европейски държави“, каза държавният глава.
Държавният глава Румен Радев отбеляза значимостта на Съюза на учените в България за утвърждаване на високите стандарти и морал в науката. Вече седем десетилетия организацията е желан и уважаван партньор на БАН, на университетите, на водещи европейски и световни научни институции. „Успяхте да разкриете клонове и секции навсякъде в страната, които организират значими събития и разпалват искрата на науката сред младите хора и работят всеотдайно за вашата родолюбива кауза“, посочи президентът Румен Радев.
Президентът поздрави учените за всеотдайната и отговорна работа в служба на обществото и за развиване и укрепване на академичния капацитет на страната. „Съюзът продължава своята активна дейност в динамична политическа и икономическа обстановка. Въпреки не дотам необходимата и желана от вас подкрепа на държавата, вие продължавате да привличате нови членове и да откликвате на обществения интерес, защото имате кауза – знанието да бъде в полза на цялото ни общество“, отбеляза Румен Радев.
Държавният глава Румен Радев връчи на председателя на Съюза на учените в България проф. Диана Петкова почетен знак на президента за цялостен принос на Съюза за развитието на науката и образованието в България.