Румен Спецов представи новия директор на ТД на НАП във Варна

На среща с ръководството на териториалната дирекция във Варна, изпълнителният директор на НАП Румен Спецов представи новия директор на ТД на НАП Варна Властиана Николова. Г-жа Николова е назначена след спечелен от нея конкурс за териториален директор.
Властиана Николова има юридическо образование. През 2002 г. е завършила Технически университет в гр. Варна със специалност „Право“. Притежава дългогодишен професионален опит, работила в структурата на Агенция за държавни вземания от 2005 г. до 2010 г. От началото на 2010 г. работи в ТД на НАП Варна. До момента е заемала длъжностите публичен изпълнител, старши публичен изпълнител, главен публичен изпълнител, началник на отдел „Принудително изпълнение“, началник на отдел „Входящ контрол и координация“, началник на отдел „Публични вземания“ и директор на дирекция „Събиране“. Благодарение на отличната си аналитична компетентност, комуникативност и умения за работа в екип, г-жа Николова се е утвърдила като специалист и ръководител, насочен към постигане на максимални резултати в работата.