Русенци обмислят идеи за паметник на Васил Левски

До 22 октомври включително, русенци могат да се включат в избора на идейна концепция за изграждане на паметник на Васил Левски в Парка на възрожденците като участват в анкета на място във Фоайе – четно в Доходното здание или чрез гласуване в интернет страницата на Община Русе, което ще бъде активно от 16-ти октомври. Комисията, която ще приеме окончателното предложение, ще заседава на 23-ти и 24-ти октомври, като за председател е поканен Светлин Русев. Общо 11 идейни проекта са експонирани в пленера като право на участие имаха скулптори, архитекти, художници, урбанисти и ландшафтни архитекти, притежаващи образователна квалификация в съответната област и обединени в проектантски колективи.