Русе няма да получи финансиране за нови тролейбуси

Наложената от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ (УО ОПОС) финансова корекция по обществената поръчка „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Русе чрез закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на електрически превозни средства – 12 (+/- 1) метрови тролейбуси“, беше окончателно отменена от Върховния административен съд.
Според ВАС корекцията в размер на 3,55 млн. лв. или 25 % от допустимите разходи на договора между „Общински транспорт Русе“ ЕАД и „Биофрог ЦЗ“ ЕООД на стойност 14 212 500 лева без ДДС, е наложена без основание, съобщи общината. Решението на съда не подлежи на обжалване и потвърждава отсъждането на русенския Административен съд, който намери за необоснован и в противоречие на относимите материалноправни разпоредби извода на УО, че е налице допуснато нарушение по договора. Припомняме, че гореспоменатата обществена поръчка е по изпълнявания от Община Русе проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“. Той е в партньорство с „Общински Транспорт Русе“ ЕАД, а основната му цел е опазване на околната среда и намаляване на ФПЧ 10 чрез подобряване характеристиките на превозните средства, обслужващи общинския транспорт на територията на общината. В рамките на проекта вече са закупени и доставени 20 електрически автобуса и 15 тролейбуса, 20 станции за зареждане в тролейбусното депо и 4 станции за бързо зареждане.