Руски войски ще пазят мира в Нагорни Карабах

Руски войски ще пазят мира в Нагорни Карабах, поне в следващите 5 години. Според подписаното вече споразумение, което предизвика безредици в Ереван, 1960 руските бойци ще бъдат разположени по линията на контакта между двете враждуващи страни. Те ще са въоръжени с леко стрелково оръжие, 90 БТР-и, 380 единици транспортни средства, съобщи ТАСС. До момента Русия е изпратила в зоните на конфликт 2 000 миротворци.
В 4 точка от споразумението се казва, че „Миротворческият контингент на Руската федерация се разполага паралелно с изтеглянето на арменските въоръжени сили. Продължителността на престоя на миротворческия контингент на Руската федерация е пет години, с автоматично подновяване за редовни петгодишни периоди, ако никоя от страните не декларира шест месеца преди изтичането на периода намерение да прекрати прилагането на тази разпоредба.” Регламентира се и функционирането на Лачинския коридор, който свързва сепаратистки Нагорни Карабах с Армения. Той ще е широк пет километра, но няма да засяга втория по големина град в Нагорни Карабах – Шуша. Коридорът също ще е под контрола на руснаците. В следващите три години Азербайджан и Армения трябва да се договорят за строителството на нов маршрут за движение по Лачинския коридор, което ще бъде последвано от предислокация на руските войски.
Двете страни ще извършат обмен на военнопленници, заложници и други задържани лица, както и телата на убитите при сраженията. Договорено е разселените лица и бежанците да се завърнат на територията на Нагорни Карабах и прилежащите му райони под контрола на хората на върховния комисар на ООН по бежанските въпроси. От заключителната част на споразумението се предвижда всички икономически и транспортни връзки в региона да бъдат деблокирани. „Република Армения гарантира безопасността на транспортните връзки между западните райони на Република Азербайджан и Нахичеванската автономна република, за да се организира безпрепятственото движение на граждани, превозни средства и стоки в двете посоки. Транспортният контрол се упражнява от органите на Граничната служба на ФСБ на Русия”, гласи 9 точка от споразумението. Със съгласието на Баку и Ереван ще бъде осигурено изграждането на нови транспортни комуникации, свързващи Нахичеванската автономна република със западните райони на Азербайджан.